Maak gehakt van Co2 is een korte video over de impact van de veeteelt op klimaatverandering. De film laat op een heldere manier zien hoe je door minder vlees te eten een mooie bijdrage kunt leveren aan een betere planeet. In de video vertellen twee jonge mensen hoe zij bewust omgaan met klimaat en vleesconsumptie. In de vorm van animaties wordt ingewikkelde informatie op een heldere manier toegankelijk gemaakt voor alle leeftijden.

Bekijk de film hier!

Naast de video zijn er lespakketten voor het basisonderwijs (voornamelijk de hoogste klassen) en het voortgezet onderwijs. Op de Facebook-pagina van Maak gehakt van CO2 is wat meer achtergrondinformatie te vinden.